Innbydelse & påmelding

Innbydelse – link her

Oppføring i NSFs terminliste – link her

Påmelding via Min Idrett – link her

Det vil ikke være anledning til noen etteranmelding grunnet covid-restriksjoner

Initielle startlister vil bli trukket og publisert dagen etter påmeldingsfristen.

Oppdaterte lister blir publisert her på inne, kvelden før rennene.

Reklame