Innbydelse & påmelding

Innbydelse – < kommer >

Oppføring i NSFs terminliste – link her

Påmelding via Min Idrett – < link kommer >

Eventuelle etteranmeldinger vil være mulig frem til kl. 2300 kvelden før rennet, da mot øket startgebyr ref. innbydelsen (prisen i påmeldingsportalen vil være justert).

Initielle startlister vil bli trukket og publisert dagen etter ordinær påmeldingsfrist. Oppdaterte lister (inkl. etteranmeldinger) blir publisert kvelden før rennene.

Reklamer