Innbydelse & påmelding

Innbydelse på denne linken

Oppføringer i NSFs terminliste: se denne linken

Påmelding via Min Idrett – innen 8. mars

Eventuelle etteranmeldinger vil være mulig frem til kl. 2300 kvelden før rennet, da mot øket startgebyr ref. innbydelsen (prisen i påmeldingsportalen vil være justert).

Initielle startlister vil bli trukket og publisert dagen etter ordinær påmeldingsfrist. Oppdaterte lister blir publisert kvelden før rennene.

Advertisements