Innbydelse & påmelding

Innbydelse – . . .

Oppføring i NSFs terminliste – link her

Påmelding via Min Idrett – link her

Eventuelle etteranmeldinger vil være mulig frem til kl. 2300 kvelden før rennet, da mot øket startgebyr ref. innbydelsen (prisen vil da være justert).

Initielle startlister vil bli trukket og publisert dagen etter ordinær påmeldingsfrist.

Oppdaterte lister (inkl. etteranmeldinger) blir publisert kvelden før rennene.